หน้าหลักเกี่ยวกับเราผลิตภัณฑ์ติดต่อเราสมัครงาน

 

  FUTURESIGN CO.,LTD.

         ฟิวเจอร์ซายน์ คือ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ชั้นนำในงานก่อสร้างประเภทแบบเหล็ก นั่งร้าน แบบพิเศษ ฯลฯ ด้วยประสบการณ์
        และความชำนาญที่สั่งสมตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีริเริ่มสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยึดหลักในความซื่อสัตย์ ความ
        ตรงต่อเวลาและความน่าเชื่อถือ ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำคัญในความสำเร็จขององค์กร ผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมด ผลิตจากวัตถุ
        ดิบคุณภาพดี ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถรับประกันคุณภาพ และความปลอดภัยในตัวสินค้าได้เป็นอย่างดี

   

            ในด้านการควบคุมคุณภาพ ทางบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่รอยเชื่อมที่แข็งแรงได้มาตราฐาน กรรมวิธี
        เชื่อมโยง โดยใช้แก๊สCo2 การนำชิ้นตัวอย่างสินค้าไปทดสอบกับสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนมุ่งพัฒนา
        สินค้าให้เป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ โดยผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2000

             นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการผลิต ด้วยการทุ่มทุน ทุ่มเทในด้านเครื่องจักร เทคโนโลยีที่ทัน
        สมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นใส่ใจในการให้บริการที่ดีกับลูกค้าอย่างดีเยี่ยมด้วยทีมงานวิศวกรมืออาชีพและทีมงานฝ่ายขาย
        ผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานในตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงการจัดส่งถึงหน่วยงานพร้อมทั้งความเอา
        ใจใส่ในการให้บริการหลังการขายเป็นอย่างดี

                         
 
 
 

Futuresign : Company

Futuresign : Test Scaffolding

 

 

 

ผังเว็บไซต์ | แผนที่

 

หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  ผลิตภัณฑ์  |  ติดต่อเรา  |  สมัครงาน    

Thai English